Potrivit primarului comunei Deleni, Marian Dan, mâine, 27 august, începând cu ora 12.00, se va organiza conferinţa prilejuită de prezentarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrică pentru comuna Deleni, judeţul Constanţa“.

Proiectul este finanţat cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Conform datelor ce stau la baza implementării proiectului, investiţia majoritară vizează realizarea unui sistem energetic hibrid, compus din centrală eoliană de 200KW şi instalaţie de biogaz de 100 mc/30 KW, care urmează să producă energie electrică pentru consumul instituţiilor publice aflate în administrarea comunei Deleni.
În ceea ce priveşte valoarea totală a sumei investite pentru implementarea proiectului, aceasta se ridică la 5.147.989 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.072.556,6 lei, echivalent a 98% din costurile totale eligibile estimate. Proiectul are ca durată de implementare 18 luni, iar mâine, la sediul administraţiei locale Deleni, vor fi prezentate obiectivele, activităţile şi rezultatele preconizate, precum şi avantajele utilizării surselor de energie verde.